Sag T-88/01: Sag anlagt den 24. april 2001 af Sniace S.A. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber