Afgørelse truffet af det blandede EØS-udvalg nr. 97/2000 af 27. oktober 2000 om ændring af bilag XVIII (sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og lige behandling af mænd og kvinder) til EØS-aftalen