SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2226/03 af Paul Rübig (PPE-DE)og Harald Ettl (PSE) til Kommissionen. Sproglig diskrimination i stillingsopslag.