2001/926/EF: Rådets afgørelse af 17. december 2001 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i samarbejdsaftalen om havfiskeri mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2001 til 31. juli 2006 - Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i samarbejdsaftalen om havfiskeri mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, for perioden 1. august 2001 til 31. juli 2006 - Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien om havfiskeri, for perioden fra den 1. august 2001 til den 31. juli 2006