Sag C-371/00 P: Appel iværksat den 9. oktober 2000 af RJB Mining plc til prøvelse af kendelse afsagt den 25. juli 2000 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Udvidede Afdeling) i sag T-110/98, RJB Mining plc mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, støttet af Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien og RAG Aktiengesellschaft