Statistik over tekniske forskrifter notificeret i 2001 som led i notifikationsproceduren i direktiv 98/34/EF — Information fra Kommissionen i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EØS-relevant tekst)