Kommissionens förordning (EG) nr 1678/2002 av den 20 september 2002 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull