Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift nr 106 om typgodkännande av däck till jordbruksfordon och släpvagnar till dessa fordon (10149/2000 - KOM(2000) 160 - C5-0667/2000 - 2000/0051(AVC))