Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της ΕΚ στον κανονισμό 106 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την έγκριση τύπου ελαστικών επισώτρων για γεωργικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (10149/2000 – COM(2000) 160 — C5-0667/2000 — 2000/0051(AVC))