SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-3002/02 af Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) til Rådet. Offerets retssikkerhed, borgernes mobilitet og voldtægtsofre i EU.