SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 914/92 van de leden Lord O' HAGAN , Hugh McMAHON en Bartho PRONK aan de Commissie. Vooruitzichten inzake het Europees Sociaal Fonds