ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2049/02 υποβολή: Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Περιφερειακή πολιτική.