Dom afsagt af Retten i Første Instans den 5. oktober 2000 i sag T-202/99, Léon Rappe mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemænd — forfremmelse — bedømmelsesrapport — forsinket udfærdigelse)