Sag T-188/02: Sag anlagt den 17. oktober 2002 af Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)