Kommissionens forordning (EF) nr. 159/2003 af 29. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2377/2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92