Rådets resolution af 22. december 2003 om styrkelse af EU-samarbejdet inden for civilbeskyttelsesforskning