Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Grønbog om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område" (KOM(2002) 196 endelig)