Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.2899 — Dresdner Bank/Commerzbank/Montrada) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure (EØS-relevant tekst)