Zaak C-318/02: Beroep, op 12 september 2002 ingesteld door het Koninkrijk der Nederlanden tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen