Sag C-318/02: Sag anlagt den 12. september 2002af Kongeriget Nederlandene mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber