Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2000 af 19. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 8 050 021 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse