Sag T-368/18: Rettens dom af 17. januar 2019 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret mod EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket ETI Bumbo — det ældre EU-figurmærke BIMBO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — relevant kundekreds — lighed imellem tegnene — ældre varemærkes særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]