2003/414/EF: Europa-Parlamentets afgørelse af 8. april 2003 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2001 — Sektion VII — Regionsudvalget