Sag C-3/03 P: Appel iværksat den 7. januar 2003 af Matratzen Concord GmbH, tidligere Matratzen Concord AG, til prøvelse af dom afsagt den 23. oktober 2002 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Fjerde Afdeling) i sag T-6/01, Matratzen Concord GmbH, tidligere Matratzen Concord AG, mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)