Ruteflyvning — I medfør af artikel 4, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 giver Det Forenede Kongerige følgende i udbud: Ruteflyvning mellem Glasgow-Campbeltown, Glasgow-Tiree og Glasgow-Barra (Skotland) (EØS-relevant tekst)