Offentliggørelse af en A 2-stilling som direktør (artikel 29, stk.1, litra a) og c), og artikel 29, stk.2, i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber)