ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0005/00 υποβολή: Nicole Thomas-Mauro (UEN) προς το Συμβούλιο. Κατάσταση στο Σουδάν.