Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2003 af 7. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne og fristerne vedrørende aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer inden for olivensektoren for produktionsårene 2002/03 og 2003/04