Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 26. juni 2001 i sag C-381/99, Susanna Brunnhofer mod Bank der österreichischen Postsparkasse AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Wien) ("Lige løn til mænd og kvinder — betingelser for anvendelse — lønforskel — begreberne samme arbejde og arbejde af samme værdi — indplacering i samme faggruppe ifølge en kollektiv overenskomst — bevisbyrde — objektiv begrundelse for lønmæssig forskelsbehandling — kvaliteten af det arbejde, der udføres af en bestemt arbejdstager")