Kommissionens forordning (EF) nr. 2039/2002 af 15. november 2002 om fastsættelse af importtold for korn