Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2002 af 14. juni 2002 om foreløbig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foderstoffer (EØS-relevant tekst)