Kommissionens forordning (EF) nr. 2056/2003 af 21. november 2003 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion