2001/442/FUSP: Afgørelse truffet af generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik af 8. juni 2001 om anvendelse af Rådets afgørelse om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab