Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2367/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 106/2001 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra 1. juli 2000 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, og (EF, EKSF, Euratom) nr. 1794/2001 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra 1. januar 2001 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, for så vidt angår de justeringskoefficienter, der har fundet anvendelse fra 1. juli 2000 og 1. januar 2001 på vederlag til tjenestemænd, som gør tjeneste i Naka (Japan)