bekendtgørelse nr.666 af 10. juli 2003 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester