2001/422/EF: Kommissionens beslutning af 21. maj 2001 om den oversigt over vinproduktionskapaciteten, som Østrig har fremlagt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2001) 1442)