Sag C-381/99: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 15. juni 1999 af Oberlandesgericht Wien (Østrig) i sagen dr. Susanna Brunnhofer mod Bank der österreichischen Postsparkasse Aktiengesellschaft