SKRIFTLIG FRÅGA E-0329/01 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Statligt stöd för Olympic Airways flytt till Spata.