SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0329/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Staatssteun aan Olympic Airways voor de verhuizing naar Spata.