Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.1781 — Electrolux/Ericsson) (EØS-relevant tekst)