KIRJALLINEN KYSYMYS E-0678/00 esittäjä(t): Avril Doyle (PPE-DE) komissiolle. EU:n jäsenvaltioiden sydäntautiluvuissa esiintyvät erot ja ennalta ehkäisevien lisätoimenpiteiden tarve.