ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0678/00 υποβολή: Avril Doyle (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Διαφορές στα επίπεδα καρδιοπαθείας μεταξύ των κρατών μελών ΕΕ και ανάγκη για περαιτέρω προληπτική δράση.