ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0905/00 υποβολή: Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Αλλοίωση πολιτιστικής κληρονομιάς στο FYROM.