SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2781/03 af Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI),Benedetto Della Vedova (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI)og Olivier Dupuis (NI) til Kommissionen. Krænkelse af religionsfriheden i Kina over for medlemmer af Falun Gong-bevægelsen.