Underretning om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Cypern$