Europa-Parlamentets beslutning om vejen til en ensartet og effektiv gennemførelse af den fælles fiskeripolitik (KOM(2003) 130 ‐ 2003/2104(INI))