SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0097/00 af Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) til Kommissionen. De spanske autonome regioners deltagelse i EU's institutioner.