SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2647/99 af Armando Cossutta (GUE/NGL) til Kommissionen. Kontrakt om ydelse af en allerede varetaget tjenesteydelse.