Sag T-333/00: Sag anlagt den 3. november 2000 af Rougemarine SARL mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber