KIRJALLINEN KYSYMYS E-1243/00 esittäjä(t): Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) komissiolle. Messinan kunnan urakkasopimus Euroopan unionin rahoituksella toteutettavan raitiolinjan rakentamisesta.